Πότε γιορτάζει: Ηρώ

Το όνομα Ηρώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
10/8/2019 Σάββατο 2019-8-10

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.