Πότε γιορτάζει: Ηρώ

Το όνομα Ηρώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 18 ημέρες.
10/8/2020 Δευτέρα 2020-8-10

γιορτάζει σε 75 ημέρες.