Πότε γιορτάζει: Ηρώ

Το όνομα Ηρώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 14 ημέρες.
10/8/2024 Σάββατο 2024-8-10

γιορτάζει σε 55 ημέρες.