Πότε γιορτάζει: Ιουλίτσα

Το όνομα Ιουλίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
21/12/2024 Σάββατο 2024-12-21

γιορτάζει σε 207 ημέρες.