Πότε γιορτάζει: Ιουστίνα

Το όνομα Ιουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.