Πότε γιορτάζει: Ιουστίνα

Το όνομα Ιουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιορτάζει σε 128 ημέρες.