Πότε γιορτάζει: Ιουστίνη

Το όνομα Ιουστίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.