Πότε γιορτάζει: Ιουστίνος

Το όνομα Ιουστίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2024 Σάββατο 2024-6-1

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.