Πότε γιορτάζει: Ιουστίνος

Το όνομα Ιουστίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιορτάζει σε 2 ημέρες.