Πότε γιορτάζει: Ιουστίνος

Το όνομα Ιουστίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 79 ημέρες.