Πότε γιορτάζει: Ιουστινιανός

Το όνομα Ιουστινιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/8/2019 Παρασκευή 2019-8-2

γιόρταζε πριν από 49 ημέρες.