Πότε γιορτάζει: Ιουστινιανός

Το όνομα Ιουστινιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/8/2020 Κυριακή 2020-8-2

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.