Πότε γιορτάζει: Ιωανίκιος

Το όνομα Ιωανίκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 122 ημέρες.