Ποιός γιορτάζει στις 4/11/2023

Στις 4/11/2023 γιορτάζουν 4 ονόματα:

4/11/2023 Σάββατο 2023-11-4

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
4/11/2023 Σάββατο 2023-11-4

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
4/11/2023 Σάββατο 2023-11-4

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
4/11/2023 Σάββατο 2023-11-4

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.