Ποιός γιορτάζει στις 4/11/2022

Στις 4/11/2022 γιορτάζουν 4 ονόματα:

4/11/2022 Παρασκευή 2022-11-4

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.
4/11/2022 Παρασκευή 2022-11-4

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.
4/11/2022 Παρασκευή 2022-11-4

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.
4/11/2022 Παρασκευή 2022-11-4

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.