Ποιός γιορτάζει στις 4/11/2020

Στις 4/11/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 119 ημέρες.
4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 119 ημέρες.
4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 119 ημέρες.
4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 119 ημέρες.