Ποιός γιορτάζει στις 4/11/2019

Στις 4/11/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

4/11/2019 Δευτέρα 2019-11-4

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
4/11/2019 Δευτέρα 2019-11-4

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
4/11/2019 Δευτέρα 2019-11-4

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
4/11/2019 Δευτέρα 2019-11-4

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.