Πότε γιορτάζει: Ιωαννίκιος

Το όνομα Ιωαννίκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/11/2020 Τετάρτη 2020-11-4

γιορτάζει σε 162 ημέρες.