Πότε γιορτάζει: Ιωσηφίνα

Το όνομα Ιωσηφίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/4/2020 Πέμπτη 2020-4-9

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
31/7/2020 Παρασκευή 2020-7-31

γιορτάζει σε 66 ημέρες.
18/12/2020 Παρασκευή 2020-12-18

γιορτάζει σε 206 ημέρες.
26/12/2020 Σάββατο 2020-12-26

γιορτάζει σε 214 ημέρες.
30/12/2020 Τετάρτη 2020-12-30

γιορτάζει σε 218 ημέρες.