Πότε γιορτάζει: Κάλια

Το όνομα Κάλια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/4/2024 Τρίτη 2024-4-16

γιόρταζε πριν από 61 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.