Πότε γιορτάζει: Κάλια

Το όνομα Κάλια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/4/2020 Πέμπτη 2020-4-16

γιόρταζε πριν από 45 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 8 ημέρες.