Πότε γιορτάζει: Κάλια

Το όνομα Κάλια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/4/2019 Τρίτη 2019-4-16

γιόρταζε πριν από 125 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.