Πότε γιορτάζει: Κάλιστος

Το όνομα Κάλιστος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/6/2020 Σάββατο 2020-6-20

γιορτάζει σε 24 ημέρες.