Πότε γιορτάζει: Κάλλιστος

Το όνομα Κάλλιστος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/6/2020 Σάββατο 2020-6-20

γιορτάζει σε 25 ημέρες.