Πότε γιορτάζει: Καλλίνικος

Το όνομα Καλλίνικος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.