Πότε γιορτάζει: Κανέλα

Το όνομα Κανέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 3 ημέρες.