Πότε γιορτάζει: Κασσάνδρα

Το όνομα Κασσάνδρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.