Πότε γιορτάζει: Κατερίνα

Το όνομα Κατερίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/11/2020 Τετάρτη 2020-11-25

γιορτάζει σε 105 ημέρες.