Πότε γιορτάζει: Κλειώ

Το όνομα Κλειώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/9/2019 Κυριακή 2019-9-1

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.
19/10/2019 Σάββατο 2019-10-19

γιορτάζει σε 5 ημέρες.