Πότε γιορτάζει: Κορέννα

Το όνομα Κορέννα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/6/2024 Δευτέρα 2024-6-24
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.