Πότε γιορτάζει: Κορίνος

Το όνομα Κορίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.