Πότε γιορτάζει: Κορίνος

Το όνομα Κορίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 138 ημέρες.