Πότε γιορτάζει: Κυπριανός

Το όνομα Κυπριανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.