Πότε γιορτάζει: Κωσταντία

Το όνομα Κωσταντία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/12/2020 Σάββατο 2020-12-26

γιορτάζει σε 63 ημέρες.