Πότε γιορτάζει: Κόρη

Το όνομα Κόρη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.