Πότε γιορτάζει: Λάζαρος

Το όνομα Λάζαρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/4/2019 Σάββατο 2019-4-20
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 238 ημέρες.