Πότε γιορτάζει: Λάζος

Το όνομα Λάζος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/4/2024 Σάββατο 2024-4-27
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 4 ημέρες.