Πότε γιορτάζει: Λάμπης

Το όνομα Λάμπης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2019 Κυριακή 2019-2-10

γιόρταζε πριν από 246 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.