Πότε γιορτάζει: Λάμπης

Το όνομα Λάμπης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2020 Δευτέρα 2020-2-10

γιόρταζε πριν από 263 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.