Πότε γιορτάζει: Λάουρα

Το όνομα Λάουρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/8/2019 Σάββατο 2019-8-10

γιόρταζε πριν από 126 ημέρες.
18/8/2019 Κυριακή 2019-8-18

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.