Πότε γιορτάζει: Λένος

Το όνομα Λένος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/11/2019 Σάββατο 2019-11-23

γιορτάζει αύριο.