Πότε γιορτάζει: Λένος

Το όνομα Λένος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/11/2020 Δευτέρα 2020-11-23

γιορτάζει σε 138 ημέρες.