Πότε γιορτάζει: Λένος

Το όνομα Λένος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/11/2022 Τετάρτη 2022-11-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.