Ποιός γιορτάζει στις 23/11/2020

Στις 23/11/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/11/2020 Δευτέρα 2020-11-23

γιορτάζει σε 103 ημέρες.
23/11/2020 Δευτέρα 2020-11-23

γιορτάζει σε 103 ημέρες.
23/11/2020 Δευτέρα 2020-11-23

γιορτάζει σε 103 ημέρες.
23/11/2020 Δευτέρα 2020-11-23

γιορτάζει σε 103 ημέρες.