Ποιός γιορτάζει στις 23/11/2023

Στις 23/11/2023 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/11/2023 Πέμπτη 2023-11-23

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
23/11/2023 Πέμπτη 2023-11-23

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
23/11/2023 Πέμπτη 2023-11-23

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
23/11/2023 Πέμπτη 2023-11-23

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.