Ποιός γιορτάζει στις 23/11/2022

Στις 23/11/2022 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/11/2022 Τετάρτη 2022-11-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
23/11/2022 Τετάρτη 2022-11-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
23/11/2022 Τετάρτη 2022-11-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
23/11/2022 Τετάρτη 2022-11-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.