Ποιός γιορτάζει στις 23/11/2019

Στις 23/11/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/11/2019 Σάββατο 2019-11-23

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
23/11/2019 Σάββατο 2019-11-23

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
23/11/2019 Σάββατο 2019-11-23

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
23/11/2019 Σάββατο 2019-11-23

γιορτάζει σε 3 ημέρες.