Ποιός γιορτάζει στις 23/11/2021

Στις 23/11/2021 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/11/2021 Τρίτη 2021-11-23

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
23/11/2021 Τρίτη 2021-11-23

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
23/11/2021 Τρίτη 2021-11-23

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
23/11/2021 Τρίτη 2021-11-23

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.