Πότε γιορτάζει: Λία

Το όνομα Λία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
26/7/2024 Παρασκευή 2024-7-26

γιορτάζει σε 37 ημέρες.
16/8/2024 Παρασκευή 2024-8-16

γιορτάζει σε 58 ημέρες.