Πότε γιορτάζει: Λία

Το όνομα Λία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 35 ημέρες.
26/7/2020 Κυριακή 2020-7-26

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 82 ημέρες.