Πότε γιορτάζει: Λία

Το όνομα Λία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 44 ημέρες.
26/7/2020 Κυριακή 2020-7-26

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 3 ημέρες.