Πότε γιορτάζει: Λία

Το όνομα Λία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
26/7/2019 Παρασκευή 2019-7-26

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.