Πότε γιορτάζει: Λία

Το όνομα Λία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
26/7/2019 Παρασκευή 2019-7-26

γιορτάζει σε 29 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιορτάζει σε 50 ημέρες.