Πότε γιορτάζει: Λίβας

Το όνομα Λίβας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
25/6/2019 Τρίτη 2019-6-25

γιορτάζει σε 9 ημέρες.