Πότε γιορτάζει: Λίβιος

Το όνομα Λίβιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε πριν από 71 ημέρες.
25/6/2019 Τρίτη 2019-6-25

γιόρταζε πριν από 61 ημέρες.