Πότε γιορτάζει: Λίβιος

Το όνομα Λίβιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/6/2020 Δευτέρα 2020-6-15

γιορτάζει σε 21 ημέρες.
25/6/2020 Πέμπτη 2020-6-25

γιορτάζει σε 31 ημέρες.