Πότε γιορτάζει: Λίβιος

Το όνομα Λίβιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/6/2024 Σάββατο 2024-6-15

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
25/6/2024 Τρίτη 2024-6-25

γιορτάζει σε 6 ημέρες.