Πότε γιορτάζει: Λαύρα

Το όνομα Λαύρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 14 ημέρες.