Πότε γιορτάζει: Λαύρης

Το όνομα Λαύρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.