Πότε γιορτάζει: Λαύρος

Το όνομα Λαύρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/8/2019 Κυριακή 2019-8-18

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.