Πότε γιορτάζει: Λαύρος

Το όνομα Λαύρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 14 ημέρες.