Πότε γιορτάζει: Λεοντία

Το όνομα Λεοντία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιορτάζει σε 2 ημέρες.