Πότε γιορτάζει: Λεοντίνα

Το όνομα Λεοντίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 22 ημέρες.