Πότε γιορτάζει: Λεοντίνα

Το όνομα Λεοντίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.