Πότε γιορτάζει: Λεοντίτσα

Το όνομα Λεοντίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 62 ημέρες.