Πότε γιορτάζει: Λευκάδα

Το όνομα Λευκάδα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/12/2020 Δευτέρα 2020-12-14

γιορτάζει σε 131 ημέρες.