Πότε γιορτάζει: Λευτέρης

Το όνομα Λευτέρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/12/2019 Κυριακή 2019-12-15

γιορτάζει αύριο.