Πότε γιορτάζει: Λεόντιος

Το όνομα Λεόντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 18 ημέρες.