Πότε γιορτάζει: Λιάκουρας

Το όνομα Λιάκουρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/7/2019 Σάββατο 2019-7-20

γιόρταζε πριν από 145 ημέρες.