Πότε γιορτάζει: Λιβέριος

Το όνομα Λιβέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 15 ημέρες.