Πότε γιορτάζει: Λιβέριος

Το όνομα Λιβέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2019 Τρίτη 2019-8-27

γιορτάζει σε 5 ημέρες.