Πότε γιορτάζει: Λιβύη

Το όνομα Λιβύη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2020 Δευτέρα 2020-6-15

γιορτάζει σε 19 ημέρες.