Πότε γιορτάζει: Λούλα

Το όνομα Λούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23

γιόρταζε πριν από 57 ημέρες.
12/12/2019 Πέμπτη 2019-12-12

γιορτάζει σε 115 ημέρες.