Πότε γιορτάζει: Λούλης

Το όνομα Λούλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23

γιορτάζει σε 7 ημέρες.