Πότε γιορτάζει: Λούππης

Το όνομα Λούππης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/10/2020 Τρίτη 2020-10-27

γιορτάζει σε 246 ημέρες.