Πότε γιορτάζει: Λούππης

Το όνομα Λούππης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.