Ποιός γιορτάζει στις 27/10/2019

Στις 27/10/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.