Πότε γιορτάζει: Λούππος

Το όνομα Λούππος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/10/2019 Κυριακή 2019-10-27

γιορτάζει σε 13 ημέρες.