Πότε γιορτάζει: Λυδία

Το όνομα Λυδία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

27/3/2020 Παρασκευή 2020-3-27

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/5/2020 Τετάρτη 2020-5-20

γιορτάζει σε 42 ημέρες.